DÖNEM DÖNEM TÜRK EDEBİYATI YAZARLARI VE ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI

13.yy

Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,

Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi

 

14.yy

Gülşehri: Mantıku’t-Tayr

AşıkPaşa: Garipname

Kadı Burhaneddin: Divan

Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan

 

15.yy

Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan

Ahmed Paşa: Divan

Necati: Divan

Süleyman Çelebi: Vesileyü’n-Necat(Mevlid),

Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn,Mizanü’lEvzan, Leyla Mecnun,

Ferhad ü Şirin…

NESİR

Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya

Mercimek Ahmed: Kaabusname

 

16.yy

Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,…

Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi

NESİR

Evliya Çelebi: Seyahatname

Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma…

Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik

Naima: Naima Tarihi

Peçevi: Peçevi Tarihi

 

17.yy

Nefi:     Siham-ı Kaza, Divan

Nabi:  Hayriye, Hayrabad, Divan

Naili: Divan

 

18.yy

Nedim: Divan

Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan

 

TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)

Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),

 MüntehabatEşar(şiir),

Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),

Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar

 

Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),

 Rüya(mülakat)..

Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)

İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)

Füruzan, Kabus, Fare(tiy)

Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)

Mehmet Rauf: Eylül,

 Ferda- Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)

Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi…(hikaye)

Pençe, Cidal..(tiy)

Siyah İnciler(mensur şiir)

 

Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)

Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)

Kavgalarım(nesir)

 

FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)

Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)

Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)

Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)

 

MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)

Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..

Türk’ün Hukuku..(nesir)

 

Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)

Malta Mektupları(mektup)

Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi…(nesir)

 

Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi…

 

Ömer Seyfettin: Efruz Bey, AshabKehfimiz(roman)

Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)

Türklük Ülküsü..(inceleme)

Şiirler

 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)

 

Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..

 

MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)

Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)

20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres…(roman)

Tiyatro ve öyküleri de vardır.

 

Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)

 

Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)

Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair…(nesir)

 

Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)

Şehir Mektupları(mektup)

Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)

 

Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)

Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.

 

Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)

Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)

 

Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes

 

 

 

 

Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır’la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)

Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)…..

 

Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik…(oyun)

Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)

Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)

 

Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi…(oyun)

Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü(öykü)

Keşanlı Ali Destanı,

 

Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…(roman)

Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü…(öykü)

Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)

Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı…(roman)…

Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)

Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,…(roman)

               

Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah’ın Askerleri,sarı Sıcak….(roman,öykü)

 

Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar…(roman)

Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)

İbiş’in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)….

 

Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Rüzgar,…(şiir)

 

Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası,                                         Ayetler…(şiir)…

 

Cevat Şakir  Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis…(roman)

Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,……(öykü)

Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu’nun  Sesi…(mitoloji, inceleme,deneme)

Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),

 Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal,  Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),

Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),…

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !